– Planschleifmaschine BPH 320 A 320x1000x350mm
– Planschleifmaschine BPH 20NA 200x600x300mm
– Rundschleifmaschine BUAJ 28/1000 280×630/1000mm
– Rundschleifmaschine BUA 20 200x450mm
– Schleifmaschine für Bohrungen BDU 50 1 min. Ø 3, max. Ø 50×100