DEFEKTOSKOPICKÁ KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD

 

 

– defektoskopická kontrola povrchových vad tyčí řízení

 

 

 

 


– CNC defektoskopická kontrola trhlin kulových čepů

 

 

 

 


– defektoskopická kontrola trhlin automobilových ventilů